VIRKSOMHEDSKURSER

Et specialtilpasset virksomhedskursus tager udgangspunkt i et af Entreprenørskolens udbudte standard kurser. Med et specialtilpasset kursus får virksomheden et unikt kursus, omkostningseffektivt og uden spildtid. Kursusdeltagerne vil via den målrettede undervisning og dialog hurtigere og bedre kunne omsætte den nye viden til gavn for virksomheden. Det specialtilpassede virksomhedskursus tilpasses deltagernes vidensniveau og forudsætninger samt til virksomhedens ønsker og behov. Virksomhedskursus afholdes hos virksomheden og derved undgås spildtid ligesom der spares eventuelle rejse- og indkvarteringsudgifter. 

KURSER

MANGLER - e2

Hvad er en mangel i entrepriseretlig forstand? Og hvad skal du gøre, når du konstaterer en mangel ved dit byggeri? Hvordan sikrer du dig, at manglerne udbedres bedst muligt uden ekstra omkostninger? Og hvordan løser du en uenighed om ansvaret for mangler?

FORSINKELSE - e3

Når tidsplanen overskrides, medfører det ofte store tab for såvel bygherren som for entreprenøren. Hvem bærer ansvaret for, at tidsplanen ikke holder. På kurset gennemgås reglerne om tidsfristforlængelse, dagbog og erstatning, samt hvorledes tabsgivende forsinkelser kan forsøges undgået.

SIKKERHEDSSTILLELSE - R2

Bygherren og entreprenøren skal i henhold til reglerne i AB18 og ABT18 stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og for entreprisens udførelse. På kurset gennemgås reglerne om sikkerhedsstillelse inden for byggeriet. Den nyeste praksis om sikkerhedsstillelse vil også blive gennemgået på baggrund af voldgiftskendelser og sagkyndige beslutninger. Underviseren har deltaget i mere end 800 tvister om udbetaling af sikkerhedsstillelser/garantier inden for byggeriet.

PRISER

Pris efter aftale. Nedenfor ses de vejledende priser for virksomhedskurser, som tager udgangspunkt i et af entreprenørskolens standardkurser. 

varighedantal personerpris
Heldagskursus (7 timer)max 10 kursister20.000 DKK
Heldagskursus (7 timer)11-20 kursister25.000 DKK
Heldagskursus (7 timer)21-30 kursister30.000 DKK
Halvdagskursus (3 timer)max 10 kursister10.000 DKK
Halvdagskursus (3 timer)11-20 kursister15.000 DKK
Halvdagskursus (3 timer)21-30 kursister20.000 DKK

Alle priser er eksklusive moms – se betingelser nedenfor

Bestilling

Ring og hør mere på telefon 27288305.

Bestilling af et virksomhedskursus sker på e-mail kursus@entreprenorskolen.dk.

Betingelser

En bestilling af et virksomhedskursus sker via e-mail til kursus@entreprenorskolen.dk. Afholdelsen af virksomhedskursus bekræftes ved fremsendelse af en faktura via e-mail.

Den aftalte kursusafgift dækker undervisning og kursusmateriale til download. 

Virksomhedens betaling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af faktura.

Kursusafgiften er i kursusbeskrivelsen angivet såvel ekskl. som inkl. 25% moms. Ved betaling er kursusafgiften inkl. 25% moms.

Kursusbevis udleveres ved kursus afslutning.

Afmelding kan ske uden vederlag indtil fire uger forinden kursusdato. Ved afmelding senere end 4 uger inden kursusdato betales 50 % af kursusafgiften, dog betales 100 % af kursusafgiften, hvis afmeldingen sker senere end én uge inden kursusdato.

Afmelding sker skriftligt ved fremsendelse af en mail til kursus@entreprenorskolen.dk.

Entreprenørskolen forbeholder sig at aflyse kursus. 

Ved aflysning af kursus vil virksomheden omgående modtage en orientering per e-mail, og kursusafgiften bliver tilbagebetalt.

Entreprenørskolen.dk tager forbehold for alle ændringer af kursus med hensyn til tid, sted og underviser.

Entreprenørskolen.dk hæfter ikke for eventuelle tab, herunder driftstab og andet indirekte tab mv. som følge af aflysning af et kursus, eller som følge af underviserens udtalelser og adfærd eller kursusmaterialets indhold (fx injurier og forkerte eller misvisende oplysninger).