mangler

mangler - e2

Hvad er en mangel i entrepriseretlig forstand? Og hvad skal du gøre, når du konstaterer en mangel ved dit byggeri? Hvordan sikrer du dig, at manglerne udbedres bedst muligt uden ekstra omkostninger? Og hvordan løser du en uenighed om ansvaret for mangler?

kursusindhold

 • Introduktion – aftalen og reglerne
 • Hvad er en mangel? – og hvornår foreligger der en mangel?
 • Materialevalg og udviklingsskader
 • Tilsynets ansvar
 • Bevissikring – er det nødvendigt? 
 • Reklamation, tilbagehold og modregning
 • Mangler ved afleveringen
 • Afhjælpningspligt og afhjælpningsret
 • Mangelsansvarets ophør, forældelse og passivitet
 • Hvornår og hvordan kan der trækkes på garantien
 • Uenighed og tvister
OleMeisner

underviser

Advokat Ole Meisner

Underviser er advokat Ole Meisner. Ole er specialist inden for byggeriets retsforhold. Siden 1989 har Ole deltaget i flere 250 sagkyndige beslutningeren lang række voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Ole rådgiver offentlige og private bygherrer, almennyttige boligselskaber, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og kreditforeninger, entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer samt privatpersoner om byggeretlige problemstillinger. Ole er certificeret voldgiftsdommer.

praktisk

tilmelding

Tilmeld dig via kursus@entreprenorskolen.dk – oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse. Oplys også kursuskoden, der findes under Praktisk. 

betingelser

Tilmeldinger anerkendes via e-mail ved samtidig fremsendelse af en faktura.

Den aftalte kursusafgift dækker undervisning og kursusmateriale til download samt forplejning under kursus. Din betaling kan efter dit valg ske allerede ved tilmeldingen. Betaling skal i alle tilfælde ske senest 4 uger forinden kursusdato. 

Ved betaling er kursusafgiften inkl. 25% moms.

Opnå rabat ved tilmelding af fire deltagere fra samme virksomhed til et kursus, og betal kun for tre deltagere. Tilmelding skal ske samlet. Rabatten vil fremgå af fakturaen.

Afmelding kan ske uden vederlag indtil fire uger forinden kursusdato. Ved afmelding senere end 4 uger inden kursusdato betales 50 % af kursusafgiften, dog betales 100 % af kursusafgiften, hvis afmeldingen sker senere end én uge inden kursusdato.

Afmeldes én af fire samtidigt tilmeldte fra samme virksomhed (med rabat), sker der ingen tilbagebetaling af kursusafgift.

Afmelding sker skriftligt ved fremsendelse af en mail til kursus@entreprenorskolen.dk.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i kursus, er du velkommen til at sende en kollega i dit sted. Meddelelse herom skal forinden kursus afholdelse sendes til kursus@entreprenorskolen.dk.

Entreprenørskolen forbeholder sig at aflyse af et kursus. 

Ved aflysning af et kursus vil du omgående modtage en orientering per e-mail, og kursusafgiften bliver tilbagebetalt.

I kursusbeskrivelsen er anført et maksimalt antal deltagere. Ved overtegning vil de senest tilmeldte modtage en e-mail med oplysning om det overtegnede kursus og en eventuel indbetalt kursusafgift vil blive tilbagebetalt. En meddelelse om overtegning vil almindeligvis ske senest 2 uger inden kursusdato.

Entreprenørskolen.dk tager forbehold for alle ændringer af kursus med hensyn til tid, sted og underviser.

Entreprenørskolen.dk hæfter ikke for eventuelle tab, herunder driftstab og andet indirekte tab mv. som følge af aflysning af et kursus, eller som følge af underviserens udtalelser og adfærd eller kursusmaterialets indhold (fx injurier og forkerte eller misvisende oplysninger).